LONGWELL

LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL LONGWELL
  • Chi tiết

Chủ đầu tư

:

 Công ty TNHH LONGWELL

Gói thầu

:

 Lắp dựng kết cấu thép

Nhà thầu chính

:

 CTY CP KẾT CẤU THÉP ATAD

Thời gian thi công

:

 3 tháng

Địa điểm

:

 KCN Dầu Giây, Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai

Bài Viết khác

Đối tác & khách hàng