CHAIN YARN PROJECT

CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT CHAIN YARN PROJECT
  • Chi tiết

Chủ đầu tư

:

Công ty TNHH CHAIN YARN VIỆT NAM

Gói thầu

:

Lắp dựng kết cấu thép & hoàn thiện bao che

Quy mô

:

42.000 m2

Nhà thầu chính

:

CTY GIZA

Thời gian thi công

:

6 tháng

Địa điểm

:

KCN BÀU BÀNG, LAI UYÊN, BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG

 

 

 

 

 

 

Bài Viết khác

Đối tác & khách hàng